Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Η εταιρία Πληροφορικής Logicsoft παρέχει τις κάτωθι θέσεις πρακτικής άσκησης:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)

1)Θέση: Web Developer/ Προγραμματιστής ( 1 θέση διαθέσιμη)

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατα προτίμηση JOOMLA ) , καλή γνώση PHP, HTML , CSS, αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα: Javascript

2)Θέση: Web Designer ( 2 θέσεις διαθέσιμες)

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις ανάπτυξης ιστοσελίδων, CMS ( κατα προτίμηση JOOMLA ) ,  αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα: PHOTOSHOP

3)Θέση: Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων ( 1 θέση διαθέσιμη)

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με καθήκοντα την υλοποίηση και επίλυση τεχνικών αιτημάτων πελατών & τεχνικών αναγκών της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις λογισμικού Η/Υ & λειτουργικών συστημάτων ( WINDOWS ), τεχνικές γνώσεις λειτουργίας Η/Υ και δικτύων ,  αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα: LINUX

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.