Βαθμοί εξετάσεων προόδου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους όλων των ειδικοτήτων ότι οι βαθμοί των εξετάσεων προόδου έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ (απέναντι από την Γραμματεία).