Βαθμοί Προόδου

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι βαθμοί προόδου και σας έχουν σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.