Βεβαιώσεις Φοίτησης για ΟΑΕΔ

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ που χρειάζονται Βεβαίωση Φοίτησης για τον ΟΑΕΔ ότι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iekilioupoli@gmail.com, επισυνάπτοντας την ταυτότητά τους, και να παραλάβουν την Βεβαίωση ηλεκτρονικά.