ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 211474/Κ1/1-12-2017 Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας ΔΙΕΚ, σας ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων μαθητευομένων θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Παρασκευή 8/12/2017.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πρόσκληση αφορά τους καταρτιζόμενους όλων των ΔΙΕΚ, οι οποίοι:

  1. είναι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης των προσφερόμενων ειδικοτήτων
  2. δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή δεν έχουν λάβει απαλλαγή από αυτή και
  3. βρίσκονται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τμήμα Μαθητείας και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.)

Με βάση τη δεδομένη προθεσμία παρακαλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των καταρτιζομένων των ΔΙΕΚ αρμοδιότητά σας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, ώστε σε περίπτωση ενδιαφέροντος να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα.

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης
Tμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ομάδα Μαθητείας ΔΙΕΚ
Τηλ.: 213131-1632, -1646, -1585, -1621
e-mail: mathiteia_diek@minedu.gov.gr