Ζητείται άτομο για Πρακτική Άσκηση

Εταιρεία πληροφορικής ενδιαφέρεται για Τεχνικό Συστημάτων & Δικτύου με αρμοδιότητες:
  • Helpdesk / Remote Support / Monitoring
  • Υλοποίηση & τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων υποδομών server, storage & networking στην έδρα του πελάτη
  • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών για λογαριασμό των πελατών της εταιρείας

 

Βίκυ Κουτρομάνου 

Marketing & Communications Manager 

Αγίας Σοφίας 29, 15451, Νέο Ψυχικό, Αθήνα
Tel+ 30 2117707508 , + 30 2106019387

marketing@itproservices.gr  –    www.itproservices.gr