Ζητείται άτομο για Πρακτική Άσκηση

Η Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (πρώην Υπουργείου Οικονομικών) καλεί τελειοφοίτους σπουδαστές Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την πλήρωση μιας (1) θέσης πρακτικής άσκησης. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο (Οικονομίας, Λογιστηρίου, Φοροτεχνικού γραφείου κτλ),  γραμματείας διευθύνσεως καθώς και πληροφορικής (για την υποστήριξη των προγραμμάτων e-learning).

Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 31-3-2020 και θα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, στην Ηλιούπολη, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση akadimia@aade.gr ή k.psathas@aade.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση». Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου  για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής συνέντευξης.