Ζητείται άτομο για Πρακτική Άσκηση

Ζήτω κοπέλα για πρακτική άσκηση στο κομμωτήριο μου Lia’s Creations, Εθναρχου Μακαριου 147, Δάφνη. Τηλ.2111137000.