Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

H Telephone net

αναζητά 1 ασκούμενο προγραμματιστή για να συμμετέχει στο team του IT-HELP DESK της εταιρείας μας. Θα εργαστείτε με διαπρεπή και έμπειρα στελέχη με εξειδίκευση σε θέματα προγραμματισμού, δικτύων, social media και  hardware .

Προσόντα:

Απόφοιτος σπουδαστής  Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων ή σχετικού τομέα σπουδών.

Γνώση τουλάχιστον μίας ή περισσοτέρων γλωσσών προγραμματισμού ή scripting languages, such as C, C++, C#, Java, T-SQL, JavaScript, PHP κ.λπ, και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα λειτουργικά συστήματα, όπως Windows, Linux / Unix κ.λπ.

Άριστη γνώση τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Πληροφορίες στο  2111030500 και Αιτήσεις στο hr@tln.gr 

ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
HR MANAGER
T: +30 2111030500
E:hr@tln.gr | W: www.tvexperts.gr