Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

Η εταιρία Πληροφορικής Logicsoft δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου από το 2009. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες :

-ανάπτυξης ισοσελίδων & ηλεκτρονικών καταστημάτων

-digital marketing & social media marketing

-ανάπτυξης web εφαρμογών

-ανάπτυξης software

Βασικός πυλώνας του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών μας στηρίζεται στην άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας το οποίο , πέραν των θεωρητικών του γνώσεων, έρχεται καθημερινά σε επαφή με ποικίλλα projects πραγματικών πελατών, με αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο διάστημα να αποκτά μοναδική εμπειρία και επιπλέον γνώσεις, αναλόγως δε της απόδοσης των εκπαιδευόμενων συχνά προχωρούμε και σε περαιτέρω συνεργασία, πέραν της πρακτικής άσκησης. Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε τις κάτωθι θέσεις πρακτικής ασκησης:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)

1)Θέση: Web Developer/ Προγραμματιστής ( 1 θέση διαθέσιμη)

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατα προτίμηση JOOMLA ) , καλή γνώση PHP, HTML , CSS, αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα: Javascript

Προσφέρονται εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω της ενασχόλησης σε πραγματικά projects υπο την καθοδήγηση του τεχνικού υπευθύνου. Δίνεται η δυνατότητα για απασχόληση μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, αναλόγως προόδου και απόδοσης. Οι συνεργάτες που διαμένουν σε μακρινές περιοχές λαμβάνουν μηνιαία κάρτα για τα μέσα μεταφοράς ή το αντίστοιχο ποσό για έξοδα μετακίνησης αν χρησιμοποιούν το δικό τους μέσο.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.

2)Θέση: Web Designer ( 2 θέσεις διαθέσιμες)

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις ανάπτυξης ιστοσελίδων, CMS ( κατα προτίμηση JOOMLA ) ,  αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα: PHOTOSHOP

Προσφέρονται εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω της ενασχόλησης σε πραγματικά projects υπο την καθοδήγηση του τεχνικού υπευθύνου.

Προσφέρονται εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω της ενασχόλησης σε πραγματικά projects υπο την καθοδήγηση του τεχνικού υπευθύνου. Δίνεται η δυνατότητα για απασχόληση μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, αναλόγως προόδου και απόδοσης. Οι συνεργάτες που διαμένουν σε μακρινές περιοχές λαμβάνουν μηνιαία κάρτα για τα μέσα μεταφοράς ή το αντίστοιχο ποσό για έξοδα μετακίνησης αν χρησιμοποιούν το δικό τους μέσο.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.

****************************************************

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ , ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέση: Web Designer ( 1 θέση διαθέσιμη)

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με καθήκοντα την υλοποίηση και επίλυση τεχνικών αιτημάτων πελατών & τεχνικών αναγκών της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις λογισμικού Η/Υ & λειτουργικών συστημάτων ( WINDOWS ), τεχνικές γνώσεις λειτουργίας Η/Υ και δικτύων ,  αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα: LINUX

Προσφέρονται εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω της ενασχόλησης σε πραγματικά projects υπο την καθοδήγηση του τεχνικού υπευθύνου.

Προσφέρονται εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω της ενασχόλησης σε πραγματικά projects υπο την καθοδήγηση του τεχνικού υπευθύνου. Δίνεται η δυνατότητα για απασχόληση μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, αναλόγως προόδου και απόδοσης. Οι συνεργάτες που διαμένουν σε μακρινές περιοχές λαμβάνουν μηνιαία κάρτα για τα μέσα μεταφοράς ή το αντίστοιχο ποσό για έξοδα μετακίνησης αν χρησιμοποιούν το δικό τους μέσο.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)

Θέση: Βοηθός Marketing ( 1 θέση διαθέσιμη)

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα Marketing με καθήκοντα την συμμετοχή στην υλοποίηση του marketing plan της εταιρίας και την ενασχόληση με προώθηση στο internet και τα social media.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις διαχείρισης  social media, marketing ,  αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα: PHOTOSHOP, ADOBE PDF, POWERPOINT

Προσφέρονται εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω της ενασχόλησης σε πραγματικά projects υπο την καθοδήγηση του υπευθύνου marketing.

Προσφέρονται εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω της ενασχόλησης σε πραγματικά projects υπο την καθοδήγηση του τεχνικού υπευθύνου. Δίνεται η δυνατότητα για απασχόληση μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, αναλόγως προόδου και απόδοσης. Οι συνεργάτες που διαμένουν σε μακρινές περιοχές λαμβάνουν μηνιαία κάρτα για τα μέσα μεταφοράς ή το αντίστοιχο ποσό για έξοδα μετακίνησης αν χρησιμοποιούν το δικό τους μέσο.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.