Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να δώσει επιπλέον  πέντε θέσεις για πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε ΙΕΚ με ειδικότητες Πληροφορικής.

Ήδη έχει διαθέσει από τον Σεπτέμβριο 6 θέσεις πρακτικής για ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε νέες τεχνολογίες αιχμής οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή στο ΥΠΠΕΘ με αμοιβαίο όφελος.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και δικτυακών συστημάτων αναζητά ακόμη πέντε άτομα στις  ειδικότητες Πληροφορικής για πρακτική εξάσκηση από τον Απρίλιο  του 19 ( ή και μετέπειτα )  και για ένα οκτάμηνο  στο κεντρικό  κτίριο του ΥΠΠΕΘ στο Μαρούσι.

Ειδικότερα  σας γνωρίζουμε ότι  η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να απασχολήσει (από τους πέντε τους τρεις) σπουδαστές σας της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προκειμένου να κάνουν 960 ώρες πρακτική άσκηση.

Στο χρονικό διάστημα οι πρακτικά ασκούμενοι θα ασχοληθούν στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών – Δικτυακών Συστημάτων, με τα παρακάτω αντικείμενα σχετικά με την ειδικότητά τους και αναλυτικότερα:

  1. Υποστήριξη χρηστών σε θέματα λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου,
  2. Εγκατάσταση και αναβάθμιση προγραμμάτων,
  3. Συντήρηση και επισκευές Η/Υ και εκτυπωτών,
  4. Σύνδεση εκτυπωτών και περιφερειακών συσκευών

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι πρακτικά ασκούμενοι έχουν εργασθεί στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έχουν αποχωρήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις ως προς τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησαν αλλά και από το εργασιακό συναδελφικό κλίμα που αντιμετώπισαν.  

 Ιωάννης Κατωπόδης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τηλ 210 3442691

e-mail: jkatop@minedu.gov.gr