Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

Η εταιρία Πληροφορικής Logicsoft δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου από το 2009. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες :

-ανάπτυξης ισοσελίδων & ηλεκτρονικών καταστημάτων

-digital marketing & social media marketing

-ανάπτυξης web εφαρμογών

-ανάπτυξης software

Βασικός πυλώνας του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών μας στηρίζεται στην άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας το οποίο , πέραν των θεωρητικών του γνώσεων, έρχεται καθημερινά σε επαφή με ποικίλλα projects πραγματικών πελατών, με αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο διάστημα να αποκτά μοναδική εμπειρία και επιπλέον γνώσεις, αναλόγως δε της απόδοσης των εκπαιδευόμενων συχνά προχωρούμε και σε περαιτέρω συνεργασία, πέραν της πρακτικής άσκησης. Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε τις κάτωθι θέσεις πρακτικής ασκησης και παρακαλούμε θερμά όπως τις γνωστοποιήσετε στους σπουδαστές σας των αντίστοιχων ειδικοτήτων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)

1)Θέση: Web Developer/ Προγραμματιστής ( 1 θέση διαθέσιμη)

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατα προτίμηση JOOMLA ) , καλή γνώση PHP, HTML , CSS, αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα: Javascript

Προσφέρονται εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω της ενασχόλησης σε πραγματικά projects υπο την καθοδήγηση του τεχνικού υπευθύνου. Δίνεται η δυνατότητα για απασχόληση μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, αναλόγως προόδου και απόδοσης. Οι συνεργάτες που διαμένουν σε μακρινές περιοχές λαμβάνουν μηνιαία κάρτα για τα μέσα μεταφοράς ή το αντίστοιχο ποσό για έξοδα μετακίνησης αν χρησιμοποιούν το δικό τους μέσο.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.

2)Θέση: Web Designer ( 2 θέσεις διαθέσιμες)

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις ανάπτυξης ιστοσελίδων, CMS ( κατα προτίμηση JOOMLA ) ,  αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα: PHOTOSHOP

Προσφέρονται εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω της ενασχόλησης σε πραγματικά projects υπο την καθοδήγηση του τεχνικού υπευθύνου. Δίνεται η δυνατότητα για απασχόληση μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, αναλόγως προόδου και απόδοσης. Οι συνεργάτες που διαμένουν σε μακρινές περιοχές λαμβάνουν μηνιαία κάρτα για τα μέσα μεταφοράς ή το αντίστοιχο ποσό για έξοδα μετακίνησης αν χρησιμοποιούν το δικό τους μέσο.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.

Τσούνη Δέσποινα

HR & Sales Manager

sales@logicsoft.gr

 

Web & Software Solutions

www.logicsoft.gr

Τηλ: (+30) 210 2838009

Fax: (+30) 210 2838091