Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

 Η εταιρεία G-SYSTEMS TEL  ΜΕΠΕ  με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών σε τηλεπικοινωνιακά έργα τελευταίας τεχνολογίας

ενδιαφέρεται για τεχνικούς με σχετική γνώση και αντίστοιχο ενδιαφέρον σε τηλεπικοινωνιακά έργα πεδίου σε όλη την Ελλάδα.

Σκοπός τους είναι η ενσωμάτωση στα συνεργεία μας τεχνικών για πρακτική άσκηση ή πρόσληψη εφ’ όσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Για μία καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων τους  μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας τους:  www.g-systemstel.gr

Αν υπάρχει ενδιαφέρον επικοινωνήστε στα παρακάτω στοιχεία:

Παναγιώτης Ν. Τσόλης

 

Ηλεκτρονικός  Μηχανικός

GSystems Tel

Τηλ.    : 210 970 6682

Κιν.     : 694 570 6900

Φαξ    : 210 970 6106

e-mail : ptsolis@g-systemstel.gr

Web:    www.g-systemstel.gr