Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

Η Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (πρώην Υπουργείου Οικονομικών)  καλεί τελειοφοίτους σπουδαστές Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την πλήρωση μιας  (1) θέσης πρακτικής άσκησης. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο (Οικονομίας, Λογιστηρίου, Φοροτεχνικού γραφείου κτλ),  γραμματείας διευθύνσεως καθώς και πληροφορικής (για την υποστήριξη των προγραμμάτων e-learning).

Το πρόγραμμα γίνεται στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, 6μηνης διάρκειας για το τρέχον έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση akadimia@aade.gr ή k.psathas@aade.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση». Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου  για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής συνέντευξης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 2104802673.»