Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

H επιχείρηση Αισθητικής «Orisha η χώρα της ομορφιάς», που βρίσκεται κοντά στο μετρό της Δάφνης, Κυμοθόης 21, ενδιαφέρεται να απασχολήσει για πρακτική άσκηση μια ή δυο σπουδάστριες.

Όταν υπάρχει μια φιλότιμη προσπάθεια εξέλιξης χορηγεί σε μηνιαία βάση στη σπουδάστρια ένα  αντιπροσωπευτικό χρηματικό ποσό της τάξεως των 150€ και άνω. 

Πληροφορίες:
Τσατσαράγκου Μαρία

Τηλ. επικοινωνίας 210 9764833 και 6945588058

 www.orisha.gr