Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Επανεκκίνησις” αναζητά σπουδαστές/στριες για πρακτική εξάσκηση στην ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός Η/Υ.

Οι κατάλληλοι/λες υποψήφιοι/ες θα εκπαιδευτούν στην επισκευή υπολογιστών,

laptop και άλλων εξαρτημάτων πληροφορικής που παραδίδουν οι δωρητές στο κατάστημα της Κοινωνική Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Επανεκκίνησις” σε άμεση συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη

της ομάδας (υπεύθυνο καταστήματος, τεχνικός υπεύθυνος) προκειμένου να επιστρέφονται πλήρως

λειτουργικά.

Τοποθεσία:

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα 113 61

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διαδικτυακή Πύλη: http://www.epanekkinisis.gr

Ε-mail: info@epanekkinisis.gr

Facebook: https://www.facebook.com/epanekkinisis.gr/

Τηλ: 215 500 4161