ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ & ΙΕΚ: 1-15/9

Υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου Οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν να εγγραφούν στο Γ΄ Εξάμηνο ειδικότητας αντίστοιχης του τομέα και της ειδικότητας του πτυχίου τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο πτυχίου ειδικότητας & Αντίγραφο απολυτηρίου […]

Διαβάστε Περισσότερα