Ωράριο Διδακτικών Ωρών

1η ώρα : 15.00 – 15.45

2η ώρα : 15.50 – 16.35

3η ώρα : 16.45 – 17.30

4η ώρα : 17.45 – 18.30

5η ώρα : 18.35 – 19.20

6η ώρα : 19.25 – 20.10

7η ώρα : 20.15 – 21.00