ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων Α φάσης συνεχίζονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 15:00 και διά ζώσης στα Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 20:00. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους για να είναι έγκυρη. Καμία άλλη παράταση δεν θα δοθεί.